Dit project heeft tot doel fotovoltaïsche elektriciteit geproduceerd te delen met de bewoners van hetzelfde gebouw van sociale huisvesting en wordt georganiseerd door de OVGM Zuiderhaard. De inkomsten uit de lokale valorisering van de elektriciteit zullen een gemeenschappelijk fonds voeden en zullen aangewend kunnen worden voor projecten van algemeen nut voor de bewoners van het gebouw.

Zie la décisionde beslissing over de afwijking