Innovatieve projecten

Als energieregulator speelt BRUGEL een essentiële rol bij de analyse en de uitwerking van een kader dat de energietransitie vergemakkelijkt. Door innoverende configuraties uit te proberen, kunnen we de markt- en tariefregels voor morgen bepalen. Het door BRUGEL uitgewerkte kader voor afwijkingen laat initiatiefnemers van projecten toe innoverende producten, diensten en modellen uit te testen met het oog op een energietransitie. In het geval van dit project zal BRUGEL de implicaties van collectief zelfverbruik kunnen analyseren en van daaruit kunnen nadenken over een structureel kader voor de toekomst. Het ligt in de bedoeling het project later op grotere schaal uit te bouwen en zo de Brusselse consument te helpen bij de energietransitie.

De ordonnantie van 23 juli 2018 tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Artikel  90  van  de  ordonnantie  stelt  dat  afwijkingen  toegestaan  kunnen  worden  voor innoverende projecten in het algemeen.  De wetgever heeft een eerste segment gespecificeerd waarin innovaties mogelijk zijn, door het volgende te stellen: “met name om oplossingen uit te werken  voor  de  problematiek  van  de  verbinding  van  gedecentraliseerde  producties  met ...

De innoverende projecten die in aanmerking komen en kandidaat zijn voor tijdelijke afwijkingen van de markt- of tariefregels zullen geëvalueerd worden volgens de volgende drie criteria. Na de evaluatie volgens deze criteria wordt beslist om de gevraagde afwijkingen al dan niet volledig of gedeeltelijk toe te staan. Innoverend karakter  Het...

De aanvrager vult het op de website van BRUGEL beschikbare « Formulier voor de aanvraag van afwijkingen voor een innoverend project ». Zodra BRUGEL dit ontvangt, wordt de ontvangst van het dossier bevestigd.

De houder van een innoverend project in uitvoering dat afwijkingen geniet, moet bepaalde verplichtingen naleven inzake: 1. De bescherming van de consumenten: De projectverantwoordelijke moet alle nodige maatregelen treffen om de bescherming van de consumenten te verzekeren, in het bijzonder: door erover te waken dat de consument op vrijwillige basis...

Op onze kaart van Brussel vindt u de afgeronde projecten of de projecten die in afwachting zijn van een afwijking.

Share :