'Les Bambins' is een project rond een hernieuwbare energiegemeenschap waarbij elektriciteit, opgewekt via fotovoltaïsche installaties op de daken van een school en van een particuliere prosument, wordt gedeeld.

Op onze kaart van Brussel vindt u de afgeronde projecten of de projecten die in afwachting zijn van een afwijking.