BRUGEL heeft een kader aangenomen dat de procedures en criteria bepaalt waaronder projectpromotoren een aanvraag kunnen indienen en afwijkingen van markt- en / of tariefregels kunnen bekomen, voor innovatieve projecten op de elektriciteitsmarkt gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De ordonnantie van 23 juli 2018 tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van  1  april  2004  betreffende  de  organisatie  van  de  gasmarkt  in  het  Brussels  Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie  van  19  juli  2001  betreffende  de organisatie  van de  elektriciteitsmarkt  in  het Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  en  de  ordonnantie  van 12  december  1991  houdende oprichting van begrotingsfondsen, (hierna ‘de ordonnantie’) genoemd, voorziet in artikel 90 het volgende:

« BRUGEL heeft de mogelijkheid om voor een beperkte tijd marktregels en specifieke tariefregels aan te nemen voor beperkte geografische zones of elektriciteitszones. Deze zones worden specifiek ontwikkeld  door  de  realisatie  van  innoverende  proefprojecten,  met  name  om  oplossingen  uit  te werken  voor  de  problematiek  van  de  verbinding  van  gedecentraliseerde  producties  met  de distributienetten. »

Dit artikel biedt BRUGEL de mogelijkheid om afwijkingen van de markt-en tariefregels toe te staan voor bepaalde projecten en onder bepaalde ruimtelijke en tijdsgebonden voorwaarden.

Download voor meer informatie onze décision 97beslissing 97 betreffende de opstelling van een kader voor afwijking van de markt-en tariefregels.